Aktualności

Wspomnienie Czerwca ’56 – Wildecki konkurs

Rada Osiedla Wilda
Napisane przez: Rada Osiedla Wilda

Mieszkańcy Wildy, Pracownicy Zakładów im. Hipolita Cegielskiego, byli mieszkańcy i pracownicy!

Rada Osiedla Wilda ogłasza konkurs na najciekawsze wspomnienie dotyczące wydarzeń, które miały miejsce w dniu 28 czerwca 1956 roku oraz w pozostałych ostatnich dniach wspomnianego miesiąca na Wildzie. Prace mogą mieć dowolną formę literacką – wspomnienia, eseje, listy, wiersze, opowiadania itp. Zbieramy także zdjęcia, które dokumentują tamte wydarzenia.

Na teksty (do 1200 znaków ze spacjami) i/lub zdjęcia czekamy do końca kwietnia br. Można je przesyłać na adres rady: rada@wilda.poznan.pl lub pocztą tradycyjną bezpośrednio do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych, Rada Osiedla Wilda, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań.

Najciekawsze teksty i zdjęcia zostaną opublikowane w letnim numerze Gazetki “Wilda”, na stronie Rady Osiedla Wilda oraz na jej profile na portal społecznościowym Facebook.

Autor najlepszego tekstu oraz właściciel zdjęcia, które trafi na okładę gazetki otrzymają dodatkowo nagrody rzeczowe. Prace oceniać będzie jury składające się z członków Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych Rady Osiedla Wilda.